برنامه امتحانات حضوری فروردین تا خرداد

برنامه امتحانات حضوری فروردین تا خرداد

سال نو مبارک

برنامه آزمونهای دوره کارشناسی ارشدودکتری موسسه آموزشی فراز 

                                                  تا پایان فروردین ۹۷
 
چهارشنبه  ۱۵فروردین
ساعت۲۰_۱۵:۳۰
آزمون :جزوات ۴الی ۸باکتری شناسی
رشته میکروبیولوژی_ ایمونولوژی _بیوتکنولوژی 
 
 
 
پنج‌شنبه ۱۶فروردین
ساعت۱۶:۳۰_۱۵
آزمون فاینال کرم شناسی +فاینال تک یاخته شناسی
رشته Phdانگل شناسی 
 
 
پنج شنبه ۱۶فروردین
ساعت۲۰-۱۶:۳۰
آزمون : جزوات دو وسه ویروس شناسی
رشته Phdباکتری شناسی 
 
 
شنبه ۱۸فروردین
ساعت۱۷_۱۵:۳۰
جزوات ۱و۲و۳و۴ بیوشیمی
رشته بیوشیمی _ ایمونولوژی _هماتولوژی_ژنتیک _بیوتکنولوژی
 
 
شنبه ۱۸فروردین
ساعت۱۹_۱۷
آزمون :جزوه ۱۱هماتولوژی
رشته هماتولوژی
 
 
یکشنبه ۱۹فروردین
ساعت۲۰‌_۱۵:۳۰ 
آزمون : فاینال باکتری شناسی
رشته میکروبیولوژی _ایمونولوژی _بیوتکنولوژی
 
 
یکشنبه ۱۹فروردین
 ساعت ۱۶_۲۰
آزمون : بیولوژی سلولی
رشته بیوشیمی _ایمونولوژی _هماتولوژی _ژنتیک _بیوتکنولوژی
 
 
سه شنبه ۲۱فروردین
ساعت۱۷:۳۰-۱۵
آزمون : نکات انگل +نکات کنکورها
رشته Phd انگل شناسی
 
 
سه شنبه ۲۱فروردین
ساعت۲۰-۱۶:۳۰
آزمون : جزوات ۴و۵ویروس شناسی
رشته Phdباکتری شناسی 
 
 
چهارشنبه ۲۲فروردین
 ساعت۲۰_۱۵:۳۰
آزمون : قارچ‌ شناسی و ویروس شناسی
رشته کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی
 
 
پنج‌شنبه ۲۳فروردین
ساعت۱۸:۳۰_۱۴:۳۰
آزمون :ایمونولوژی ۳
گروه جزوه آزمون ایمونولوژی
 
 
شنبه ۲۵فروردین
ساعت۱۷_۱۵:۳۰
آزمون :جزوات ۵و ۶و۷و۸بیوشیمی
رشته بیوشیمی _ ایمونولوژی_ هماتولوژی _ژنتیک _بیوتکنولوژی
 
شنبه ۲۵فروردین‌
ساعت۱۹_۱۷
آزمون :جزوه ۱۲هماتولوژی 
رشته هماتولوژی
 
 
یکشنبه ۲۶فروردین
ساعت۲۰_۱۵:۳۰
آزمون:جزوات ۱و۲ویروس شناسی 
رشته میکروبیولوژی
 
 
یکشنبه ۲۶فروردین
ساعت ٢٠_۱۶
آزمون: بیولوژی  مولکولی
رشته بیوشیمی_ ایمونولوژی_هماتولوژی _ژنتیک _بیوتکنولوژی
 
 
سه شنبه ۲۸فروردین
ساعت ۲۰_۱۵:۳۰
آزمون: دوره ایمونولوژی
رشته Phdانگل شناسی و Phdباکتری شناسی
 
 
چهارشنبه ۲۹فروردین
ساعت ۲۰_۱۵:۳۰
آزمون :ایمونولوژی يك 
 کاردانی علوم آزمایشگاهی
 
 
پنج شنبه ۳۰فروردین‌
ساعت ۱۸:۳۰_۱۴:۳۰
آزمون :بیوشیمی ۳
گروه جزوه آزمون بیوشیمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برنامه آزمونهای دوره کارشناسی ارشد موسسه آموزشی فراز سال 94

 

به نام خدا

با سلام خدمت تمام دانشجویان ارشد موسسه آموزشی فراز

با عرض تبریک سال نو و با آرزوی سلامتی و موفقیت شما عزیزان خواهشمندم در مدت زمان دوره دروس به نکات زیر توجه نمایید :

1) مدت زمان لازم برای آمادگی هر درس را به همان درس اختصاص دهید.

تمرکز کامل بریک درس دوره آن در روزهای پایانی را بسیار ساده تر می‌کند. حالت ایده آل دوره یک درس آن است که برای آزمون آن 3 بار یا حداقل 2 بار خوانده شود. بعد از دور دوم تستهای مربوط به آن درس در دفترچه 6 سال گذشته زده شود تا در روز آزمون در آموزشگاه اشکالات شما برطرف گردد.

2) هر روز یک زمان ثابت را به زبان اختصاص دهید.

3) درهر یک از آزمونهایی که طبق برنامه برگزار می شود یک آزمون زبان نیز برگزار می گردد که براساس دروس ارائه شده در کلاسهای زبان  است.

4) بعد از پایان آزمونهای دوره برای هر رشته کنکور آزمایشی  برگزار می‌شود.

5) در تمام روزهاییکه برای آزمون تشریف می آورید دفترچه‌های دوره گذشته همراهتان باشد.

شرط موفقیت در کنکور ارشد مطالعه سخت در زمان دوره ها و شرکت منظم در آزمونهای دوره است. منتظر شما و در کنار شما هستم.

 

                                            .برنامه ریزی مهمتر از رفرانس است

                                                                                                                   دکتر بابک بلبلی