کسب رتبه‌های یک تا پنج کشوری

 

 

رتبه های برتر کاردانی به کارشناسی  سال 94-93

 

 

فهیمه انصاری غزال تولائی فاطمه جان فروز
رتبه پنج کشوری رتبه چهار کشوری رتبه یک کشوری
رتبه دوشبانه تهران رتبه یک شبانه تهران رتبه یک شبانه تهران

 

 

 

میناخدایاری سیده لیلا شفیعی مرضیه سلیمی
رتبه نه کشوری رتبه هشت کشوری رتبه شش کشوری
رتبه شش شبانه تهران رتبه هشت شبانه تهران رتبه سه شبانه تهران

 

 

 

زینب پورصفوی فاطمه یادگاری شهره عظیم نژاد
رتبه شانزده کشوری رتبه دوازده کشوری رتبه ده کشوری
رتبه یازده شبانه تهران رتبه دوازده شبانه تهران رتبه نه شهید بهشتی

 

اسماء الهی فرد شیواحیدری پور صادق شمسی نیا
رتبه سی ودوکشوری رتبه بیست کشوری رتبه هجده کشوری
رتبه هفده شبانه تهران رتبه بیست ایران رتبه یک بقیه الله

 

 

 

سعیده فرهادیان مژده ساعی پور زهرا دمیرچی
رتبه شصت وشش کشوری رتبه شصت وچهارکشوری رتبه سی وچهارکشوری
رتبه چهار شبانه تهران رتبه شصت وسه ایران رتبه هجده شبانه تهران

 

مونا پورسعید ابراهیم قربانزاده کیوانی

 

 

 

 

کسب رتبه‌های یک تا پنج کشوری درآزمون کارشناسی علوم آزمایشگاهی سال 93-92را به دانشجویان موسسه آموزشی فراز تبریک می‌گوییم.

رتبه یک الهام تقی زاده  

رتبه دو مهناز عبادی  

رتبه سه فهیمه آقامیر

رتبه چهار آرزو زمانی 

رتبه پنج لیلا طارمی

........

........
رتبه نه مریم راد

 

 

 

 

 برنامه کلاسهای علوم آزمایشگاهی.................

شروع ثبت نام برای کلاسهای علوم آزمایشگاهی  ؛ 13؛ مهر

شروع  ثبت نام برای کلاسهای جزوه و آزمون   ؛20 ؛  مهر

شروع کلاسهای علوم آزمایشگاهی  پنجشنبه  14آذر

از 15 دی به بعد یکشنبه ها هم اضافه میشود

یعنی به مدت یک ماه فقط پنجشنبه عصر

از 15؛دی یکشنبه عصر وپنجشنبه عصر

پایان کلاسها آخر خرداد

تیر ومرداد امتحانات دوره ی کنکور آزمایشگاهی

مجموعأ  50 جلسه