اسامی پذیرفته‏‌شدگان کنکور کاردانی به کارشناسی 85

اسامی پذیرفتهشدگان مؤسسۀ آموزشی فراز (کلاسهای کنکور کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی دکتر بلبلی) در سال 1385

شماره

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل (کاردانی)

دانشگاه محل قبولی (کارشناسی)

1

اکرم آبباریکی

لرستان

شیراز

2

رقیه ابراهیمی

آزاد تهران

مشهد

3

محبوبه ابوئی مهریزی

شهید بهشتی

تهران

4

علیرضا احقاقی

آزاد اراک

کاشان

5

سمیرا احمدپور ترکمانی

تهران

یزد

6

اختر احمدی

آزاد تهران

تهران

7

نسیم اخوان

آزاد تهران

ایران

8

معصومه ادهم نژاد

ارتش

همدان

9

زهرا آراسته

آزاد تهران

یزد

10

الهه ارشادی

شهید بهشتی

شهید بهشتی

11

مینا اروجنی ورپشتی

اصفهان

اهواز

12

افسانه اسدنیا

شهیدبهشتی

تهران

13

عاطفه آشنایی

آزاد تهران

یزد

14

بهناز افراشته

شیراز

کرمان

15

لیلا افشار

قزوین

کرمان

16

وجیهه سادات افقه

اهواز

اهواز

17

زیبا اکبری

آزاد تهران

تهران

18

رقیه اکبری لنجآباد

آزاد شاهرود

ایران

19

کیوان الماسی

شهید بهشتی

تهران

20

مریم الهی

ــ

یزد

21

سیده مریم امانی قره تپه

ایران

اهواز

22

بهناز امیدی

آزاد تهران

ایران

23

مریم امیری شعار

تهران

تهران

24

ماندانا امیننظر

قزوین

ساری

25

سارا امینی اکبرآبادی

ایران

شیراز

26

معصومه انارکی کردی

شهیدبهشتی

یزد

27

ساناز انتظار

آزاد تهران

ایران

28

معصومه ایمانزاده

آزاد تهران

کرمان

29

خدیجه بابائی

شهید بهشتی

کاشان

30

شاقیک بارانی

آزاد تهران

ایران

31

مینا باقر نژادی علافان

تهران

تهران

32

مرجان بداغی

ایران

شهیدبهشتی

33

ندا بدلی

زنجان

کاشان

34

نجمه بشیری فرد

شهید بهشتی

شهید بهشتی

35

زهرا بصیری

ایران

ایران

36

سولماز بصیری خیاوی

ـــ

تبریز

37

روبینا بغوزیان

تهران

تهران

38

مرضیه بلوکی

قزوین

شهیدبهشتی

39

علیرضا بنازاده

ایران

تهران

40

الهه بورقانی فراهانی

آزاد تهران

شهیدبهشتی

41

فرزانه بهرامزاده

ـــ

اهواز

42

لیلا بهرامسری

آزاد اراک

یزد

43

زهره بهرامیان

آزاد تهران

تهران

44

منصوره بهمنی

ایران

ایران

45

فرشته بیات

آزاد قم

یزد

46

معصومه بینا

آزاد تهران

ایران

47

اعظم پشته بان

تهران

تهران

48

معصومه پورتالاری

ایران

ایران

49

تهمینه پورزارع

قزوین

کاشان

50

بهناز تکریم نمینی

ایران

کرمان

51

سیدعلی تمدن خراسانی

تهران

تهران

52

فریده توحیدلو

آزاد تهران

ساری

53

مریم توکلی

علوم پزشکی اراک

شهید بهشتی

54

مهناز تیموری

آزاد تهران

یزد

55

زیبا جابر انصاری

آزاد تهران

شهید بهشتی

56

پوریا جارسیاه

آزاد اراک

یزد

57

فیروزه جعفری

تهران

تهران

58

یلدا جعفری

آزاد تهران

مشهد

59

مینا جلیلی

آزاد تهران

تهران

60

بهارک جلالی

شهیدبهشتی

شهیدبهشتی

61

فریبا جوادی پردستی

آزاد چالوس

یزد

62

فاطمه جوادی نیا

آزاد تهران

همدان

63

مهرانه جیرانپور

تهران

ایران

64

فرزانه حاتمآبادی

ـــ

یزد

65

فیروزه حاتمی

ـــ

شهیدبهشتی

66

سایه حاج میراسماعیل

آزاد تهران

ایران

67

نسیم حبیبی

آزاد تهران

ایران

68

مهنوش حجاری

ایران

شهیدبهشتی

69

فاطمه حقارت

آزاد تهران

ایران

70

حسن حکیمی

ارتش

تهران

71

سعیده حیاتی پور

ارتش

شیراز

72

فاطه حیدرنژاد

آزاد تهران

تهران

73

جمیله خانویردیلو

تبریز

کاشان

74

شادیه خانی

ـــ

کاشان

75

مهسا خانی کاخکی

آزاد تهران

مشهد

76

درسا خراسانی زاده

تهران

شهیدبهشتی

77

سارا خرم نیا

ــــ

تهران

78

سجاد خزائی

آزاد قم

کرمان

79

وحیدرضا خسرویان

ارتش

تهران

80

نجمه خسرویان فر

ـــ

تهران

81

ابوالفضل خسروی

بقیهالله

شیراز

82

نرگس خلیلیان

کاشان

ایران

83

دالار خوشخوئی

آزاد تهران

یزد

84

فاطمه دارابی

تهران

یزد

85

زهره دخت طهماس

یزد

اصفهان

86

نرگس خاتون دس رای

آزاد تهران

ایران

87

زهرا دشتی خویدکی

شهید بهشتی

شهید بهشتی

88

سعیده دودانگی

آزاد گرگان

ساری

89

زهرا ذبیحی

ـــ

اهواز

90

بهاره ذوالفقاری

ارتش

ایران

91

پروانه رحمانی

علوم پزشکی بابل

ایران

92

سمیرا رسولی کوهی

آزاد تهران

تهران

93

علی رضائیان بزاز

آزاد تهران

تبریز

94

اکرم رنجبر

تبریز

یزد

95

سمیه رنجبر

ایران

ایران

96

مریم روزه

آزاد تهران

ایران

97

آسیه روشن

ساری

یزد

98

افسانه روشندل

علوم پزشکی همدان

تهران

99

یاسمن رونقی

تهران

شیراز

100

فاطمه رهبری سلوط

تهران

کاشان

101

حکیمه زارع

کرمان

کرمان

102

سمیه زبردست

آزاد تهران

تهران

103

فاطمه ساده صیقلانی

تهران

شیراز

104

محمدساکی

بقیهالله

تهران

105

حدیث سرخان

شهیدبهشتی

ایران

106

بهناز سرهندی

تهران

تبریز

107

علی سعادتوند

ایران

ایران

108

معصومه سعیدیان نژاد

آزاد تهران

کاشان

109

لیلا سلیمانی مورچه خورتی

آزاد تهران

ایران

110

فرزاد سلیمی

گیلان

ایران

111

نینا سمینه جمشیدی

شهید بهشتی

کاشان

112

محبوبه سوهانی

آزاد تهران

شهیدبهشتی

113

علیرضا شادی منش

آزاد تهران

تهران

114

پرستو شاکرین

آزاد تهران

ایران

115

نسرین شاه محمدی

زنجان

ساری

116

مهسا شایانمهر

آزاد تهران

ساری

117

مینا شجری زاده

شهید بهشتی

شهیدبهشتی

118

فرح شریف

ساری

تهران

119

سیده معصومه شریف زاده

علوم پزشکی بابل

کرمان

120

افسانه شریف نیا

آزاد تهران

تهران

121

نازنین شریفی

آزاد تهران

مشهد

122

منصوره شعبانی

ارتش

تهران

123

آرش شفیع قزوینی

قزوین

کرمان

124

مونا شکوفه گی

سمنان

کاشان

125

لیلا شمس

قزوین

ایران

126

الهام شمیرانی

علوم پزشکی رفسنجان

کاشان

127

آرمان شهیدی

شهید بهشتی

شهید بهشتی

128

آذر صادق

آزاد بروجرد

تهران

129

شقایق صادق

آزاد تهران

ایران

130

سمانه صادقزاده

آزاد قم

یزد

131

اعظم صادقی

علوم پزشکی همدان

ایران

132

هنگامه صالحی

ایران

اهواز

133

ناهید صداقت

تهران

یزد

134

سیده رحیمه صنیع خانی

ایران

ایران

135

نیما ضویی

آزاد تهران

تهران

136

مرجان طالبی علوی

شهیدبهشتی

ایران

137

مانا طالبی فراهانی

تهران

همدان

138

بهناز طاهری

تهران

تهران

139

ملیحه ظهیری

آزاد تهران

تهران

140

بتول عابدی شرف

تهران

تهران

141

فاطمه عباسی

آزاد تهران

مشهد

142

نیلوفر عباسی

اهواز

ایران

143

لیلا عبدلیان فرد

ایران

کاشان

144

راحله عزتی فر

ایران

ایران

145

سیده مریم عشرتی

ایران

شهیدبهشتی

146

الناز عصری اغمیونی

ایران

شیراز

147

عرفانه علی خانی

آزاد تهران

شیراز

148

ناهید علیزاده قره بابا

آزاد تهران

کاشان

149

سحرغضنفری

آزاد تهران

مشهد

150

نادر غفاری طهرانی

تهران

ایران

151

ندا غلامی دمقی

تهران

کرمان

152

اعظم غیاث یگانه

کرمانشاه

ایران

153

سارا فارسینژاد

آزاد تهران

بندرعباس

154

ماندانا فدائی تهرانی

آزاد تهران

شیراز

155

فاطمه فراهی

آزاد تهران

یزد

156

طناز فرخ نظر

آزاد تهران

تهران

157

مژگان فرخی کری بزرگ

کرمانشاه

تهران

158

نغمه فرد موسوی

شهرکرد

اهواز

159

فرناز فغانی

آزاد شاهرود

یزد

160

مهسا فقیهی

تهران

ایران

161

فاطمه فیضی

آزاد تهران

یزد

162

آذر قارونپور

ـــ

ایران

163

بهارک قربانزاده

آزاد تهران

ایران

164

سمیه قره حسنلو

شهید بهشتی

ساری

165

فرزانه قره حسنلو

آزاد تهران

تهران

166

حمیده قنبری خانقاه

ایران

مشهد

167

فاطمه قنواتی نژاد

ایران

شیراز

168

مریم قهرمانی پیراغاج

شهیدبهشتی

تهران

169

طیبه کارگر

ایران

تهران

170

اکرم کاکاوند دویج

شهید بهشتی

ایران

171

مریم کامرانی

علوم پزشکی همدان

ایران

172

زینب کربلایی پازکی

ایران

تهران

173

زینب کریمی واقف

ایران

تهران

174

بهاره کوشک نوی

آزاد تهران

ایران

175

مرتضی کهندائی

ارتش

اصفهان

176

محبوبه کیانی هفت لنگ

اهواز

اهواز

177

شیما کیوانی بروجنی

آزاد تهران

کاشان

178

هایده کیهان

آزاد بروجرد

تهران

179

لیلا گودرزی

ـــ

اهواز

180

پریسا لقایی استانه

گیلان

شیراز

181

فاطمه مافی

قزوین

شیراز

182

ریحانه محبتی

ایران

شهیدبهشتی

183

هنگامه محمدابراهیم

آزاد تهران

تهران

184

محمد محمدقاسمی سامانی

آزاد بروجرد

ایران

185

مژدهسادات محمدیان رسنانی

آزاد تهران

شهیدبهشتی

186

مریم محمد گنجی

ساری

تهران

187

غزل السادات محمدی

آزاد تهران

کاشان

188

مونا محمدی سهرابی

تهران

تهران

189

شیما محمودی

تهران

کرمان

190

سپیده مرادخانی

آزاد تهران

ایران

191

مریم مرادزاده پاکروش

شهید بهشتی

یزد

192

بتول مرادی

علوم پزشکی بابل

تهران

193

محبوبه مرادی

زنجان

تهران

194

مرجانالسادات مرتضیزاده

آزاد تهران

تهران

195

معصومه مروی

آزاد تهران

تهران

196

نازیلا مساجدی

ارتش

یزد

197

سید موسی مستوری نوشآبادی

ارتش

شهیدبهشتی

198

مریم مصدق

شهید بهشتی

ایران

199

زهراالسادات مطلبی

کاشان

تهران

200

بنتالهدی مظفری

بندرعباس

کرمان

201

ناهید مقدم

تهران

ایران

202

هدی مقدس شوشتری

گرگان

ایران

203

زهرا ملکی

علوم پزشکی اراک

شهید بهشتی

204

مونا منتجبی نیت

آزاد تهران

تهران

205

اقدس منصوری

ایران

تهران

206

فاطمه منصوری

علوم پزشکی اراک

تهران

207

طاهره موسوی

آزاد شاهرود

کرمان

208

سیده محبوبه موسوی مهر

شهید بهشتی

ساری

209

سحر مهدی سلطانی

زاهدان

ایران

210

پریسا میرحسینی

آزاد تهران

مشهد

211

سمیرا میرزائی

آزاد تهران

تهران

212

نفیسهالسادات میرعلی اکبری

ارتش

تهران

213

سیدعلی میرهاشمی روته

آزاد شاهرود

کاشان

214

ندا مینایی کادیجانی

آزاد تهران

تهران

215

الهام نارویی

ـــ

یزد

216

هایده نامداری

آزاد تهران

تهران

217

هانیه سادات نجات

آزاد تهران

ایران

218

وجیهه نجفی جبلی

آزاد تهران

شهیدبهشتی

219

حمید نجمی نژاد

ایران

کرمان

220

مژگان نژاد ابراهیمی

علوم پزشکی اردبیل

تهران

221

آزاده نصیری

ایران

یزد

222

افسانه نصیری

اهواز

ایران

223

سمیه نصیری

علوم پزشکی بابل

اهواز

224

شیرین نعمتی

آزاد تهران

شهیدبهشتی

225

زهرا نعیمی نژاد

آزاد تهران

ایران

226

شعله نور بهبهانی

اهواز

تهران

227

یوسف نوریان سرکوه

بقیهالله

یزد

228

ماریه نیکنژاد

شهیدبهشتی

کرمان

229

فاطمه نیکومنش

آزاد تهران

شهیدبهشتی

230

مریم نیکونژاد

تهران

تهران

231

مژگان واحد

شهیدبهشتی

تهران

232

اکرم وطننژاد

شهید بهشتی

تهران

233

فریبا سادات هاشمی فرد

آزاد تهران

یزد

234

فریده هزاری

آزاد گرگان

یزد

235

نسرین همتی

آزاد تهران

تهران

236

سمیه یاغموری

آزاد تهران

تهران

237

زهرا یزدانیار

تهران

تهران

238

راضیه یعقوبی

علوم پزشکی اراک

ایران

239

شقایق یکتا نظر

علوم پزشکی ایران

یزد