اسامی پذیرفته‏‌شدگان کنکور کاردانی به کارشناسی 86

اسامی پذیرفته‏‌شدگان کنکور کاردانی به کارشناسی 86

اسامی پذیرفته‏شدگان مؤسسۀ آموزشی فراز (کلاس‏های کنکور کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی دکتر بلبلی) در سال 86

«روزانۀ دانشگاه علوم پزشکی ایران نوبت اول»

شماره

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل (کاردانی)

دانشگاه محل قبولی (کارشناسی)

1

لیلا علیزاده

سراسری کرمان

ایران

2

صونا آقائی

آزاد تهران

ایران

3

شکوفه برده‏گر

سراسری قزوین

ایران

4

مریم مهدی

شهید بهشتی

ایران

5

فرزانه مقدم

سراسری زنجان

ایران

6

نرگس اصلانی

آزاد تهران

ایران

7

فاطمه سادات محمدی

آزاد تهران

ایران

8

زاهرا عمیدزاده

آزاد تهران

ایران

9

زهرا فارغ‏زاده

تهران

ایران

10

رضوانه جعفری

تهران

ایران

11

ستاره عبدلی

سراسری قزوین

ایران

12

ملیحه رزاقی

سراسری گرگان

ایران

13

عاطفه تمنایی

سراسری کاشان

ایران

14

زهرا یوسف زاده

شهید بهشتی

ایران

15

سمیرا امامی

ارتش

ایران

16

سمیرا حامد

سراسری کاشان

ایران

17

آرزو کرم زاده

تهران

ایران

18

مریم رحمانی

آزاد تهران

ایران

19

فائزه سرور طاهر

شهید بهشتی

ایران

20

راحله امینی

شهید بهشتی

ایران

21

صدیقه جلالی

شهید بهشتی

ایران

22

الهام رضایانی

سراسری گرگان

ایران

23

ریحانه روشنی

سراسری گرگان

ایران

24

بهاره طوسی

آزاد شاهرود

ایران

25

مریم نقدی

آزاد تهران

ایران

26

آرزو کولیوند

ارتش

ایران

27

سارا باقری

تهران

ایران

 

«روزانۀ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نوبت اول»

شماره

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل (کاردانی)

دانشگاه محل قبولی (کارشناسی)

1

آفرین فروتنی

شهید بهشتی

شهیدبهشتی

2

فرشته کردتبار

آزاد تهران

شهیدبهشتی

3

لیلا میانکار

تهران

شهیدبهشتی

4

هدی میرزائیان

سراسری کاشان

شهیدبهشتی

5

مونا افروز

آزاد شاهرود

شهیدبهشتی

6

راحله رضاوندی

آزاد تهران

شهیدبهشتی

7

شیوا سادات غفلت

ارتش

شهیدبهشتی

8

مریم توده روستا

سراسری قزوین

شهیدبهشتی

9

آنیتا احمدی

ارتش

شهیدبهشتی

10

ارثته قزاق

سراسری گرگان

شهیدبهشتی

11

فاطمه عسگری

تهران

شهیدبهشتی

12

سارا فرخی

شهید بهشتی

شهیدبهشتی

13

میترا عیوندی

سراسری همدان

شهیدبهشتی

 

«روزانۀ دانشگاه علوم پزشکی تهران نوبت اول»

شماره

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل (کاردانی)

دانشگاه محل قبولی (کارشناسی)

1

سمانه غلامی

ایران

تهران

2

مریم مصباحی

تهران

تهران

3

پریسا میثمی

تهران

تهران

4

فاطمه رمضانی

شهید بهشتی

تهران

5

زهرا پیراسته

سراسری همدان

تهران

6

مهسا فرهمند والا

آزاد تهران

تهران

7

آزاده آزادگان

تهران

تهران

8

سارا عبدالملکی

تهران

تهران

9

افسانه جاریانی

آزاد تهران

تهران

10

زهرا صالحی

شهید بهشتی

تهران

11

الهام بیران وندنژاد

شهید بهشتی

تهران

12

بهناز سرهندی

تهران

تهران

13

رقیه مجاور

آزاد تهران

تهران

14

عطیه نیک ضمیر

شهید بهشتی

تهران

15

سمیه هیربد بهروز

سراسری کاشان

تهران

16

مونا مرزبان

تهران

تهران

17

مریم کریمی

شهید بهشتی

تهران

18

فاطمه کریمی

اراک

تهران

 

«روزانۀ دانشگاه علوم پزشکی ایران نوبت دوم»

شماره

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل (کاردانی)

دانشگاه محل قبولی (کارشناسی)

1

بنفشه برزوفر

آزاد تهران

ایران

2

آزاده حقی ناوند

سراسری کاشان

ایران

3

مریم عسکری

شهید بهشتی

ایران

4

مرضیه جعفری جوزانی

شهید بهشتی

ایران

5

مریم خان بابازاده

سراسری کرمانشاه

ایران

6

ناهید نعمتی

ایران

ایران

7

ساناز همایون

آزاد تهران

ایران

8

فرشته راثی ورعی

آزاد تهران

ایران

9

مریم وکیلی مقدم

آزاد تهران

ایران

10

مینا غفاری اقدس

آزاد تهران

ایران

11

لیلا جلیل‏وند

آزاد تهران

ایران

12

سمیه پیری

ایران

ایران

13

سانا سلگی

سراسری کرمانشاه

ایران

14

سکینه یوسفی

ارتش

ایران

15

مهری بختیاری فر

تهران

ایران

16

سحر فروتن نژاد

تهران

ایران

17

پگاه دانیالی

آزاد تهران

ایران

18

سای‏ناز قاسمی

شهید بهشتی

ایران

19

راحله میرزائی

سراسری بابل

ایران

20

افسانه بازگیر

آزاد تهران

ایران

21

بهنوش کوثری

آزاد تهران

ایران

22

فاطمه کبیری

شهید بهشتی

ایران

23

شرمین قهرمانی دهبکری

سراسری تبریز

ایران

 

«روزانۀ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نوبت دوم»

شماره

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل (کاردانی)

دانشگاه محل قبولی (کارشناسی)

1

الهه عبدالهی

آزاد بروجرد

شهیدبهشتی

2

فاطمه امیری نیا

ایران

شهیدبهشتی

3

الهام احمدی

سراسری کرمانشاه

شهیدبهشتی

4

میترا عبدالرضائی

ایران

شهیدبهشتی

5

فاطمه پیرزمانی

آزاد تهران

شهیدبهشتی

6

سعیده متولی‏زاده

سراسری کاشان

شهیدبهشتی

7

زهرا شهرابی فراهانی

تهران

شهیدبهشتی

8

سمیرا احیایی

تهران

شهیدبهشتی

9

لیلا معتمدپور

سراسری خرم‏آباد

شهیدبهشتی

10

فاطمه اکبری

تبریز

شهیدبهشتی

11

معصومه لطفی

سراسری قزوین

شهیدبهشتی

12

مریم نوری

تهران

شهیدبهشتی

13

احسان یوسفی رزین

آزاد تبریز

شهیدبهشتی

14

جنت ایجابی

ارتش

شهیدبهشتی

15

زهرا دقیقی

آزاد تهران

شهیدبهشتی

16

فاطمه نواب مقدم

آزاد شاهرود

شهیدبهشتی

17

مهدی صالحی نیا

آزاد قم

شهیدبهشتی

18

مهسا دولتی

آزاد تهران

شهیدبهشتی

 

 

 

 

« شبانۀ دانشگاه علوم پزشکی ایران نوبت اول»

شماره

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل (کاردانی)

دانشگاه محل قبولی (کارشناسی)

1

زهرا کرمی

شهید بهشتی

ایران

2

فاطمه صفری

آزاد اراک

ایران

3

زهرا خوبان

آزاد تهران

ایران

4

فهیمه داوری

ایران

ایران

5

دلارام درگاهی

آزاد تهران

ایران

6

مهنوش قاسم‏زاده

آزاد تهران

ایران

7

سعیده ملکی

شهید بهشتی

ایران

8

الناز مجیدی گهر

آزاد تهران

ایران

9

الناز حریفی

آزاد تهران

ایران

10

نازنین جواهری

آزاد تهران

ایران

11

سمیرا پور حسین

آزاد تهران

ایران

12

مهدیه امامی جعفری

شهید بهشتی

ایران

13

معصومه ترابی

سراسری رفسنجان

ایران

14

زهرا بنگاله

آزاد تهران

ایران

15

سیده فرسیما حسینیان

سراسری قزوین

ایران

16

بهاره معدن نژاد

آزاد تهران

ایران

17

زیبا نریمان

تهران

ایران

18

زهرا اکبری جونوش

آزاد تهران

ایران

19

ریحانه احتشام شهیدی

سراسری تهران

ایران

20

سعیده امیری

ایران

ایران

21

بیتا پورمقدم

سراسری قزوین

ایران

22

سعیده عزیزی

آزاد تهران

ایران

23

فریبافیروزی

آزاد مرند

ایران

24

ریحانه سادات منصوری

شهید بهشتی

ایران

25

شیما شفائی

آزاد تهران

ایران

26

فریبا امنی

آزاد تهران

ایران

27

سارا ترکمان

آزاد تهران

ایران

28

مریم رضایی

شهید بهشتی

ایران

29

سیما محمدی

سراسری اراک

ایران

30

فاطمه زارع‏پور

ایران

ایران

31

سمیه نعیمی

آزاد تهران

ایران

32

صدیقه درخشانی

آزاد اراک

ایران

33

بهروز یاسینی

آزاد تهران

ایران

34

راحله باقرپور

سراسری زنجان

ایران

35

منیره عموئی

سراسری قزوین

ایران

36

رزیتا پرتوآذر

آزاد تهران

ایران

37

مریم آقاعباسی

تهران

ایران

38

ملیکا لعل‏کارگر

آزاد شاهرود

ایران

 

 

 

«شبانۀ دانشگاه علوم پزشکی ایران نوبت دوم»

شماره

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل (کاردانی)

دانشگاه محل قبولی (کارشناسی)

1

غزال باقری

ایران

ایران

2

مهدی ناصری

آزاد زاهدان

ایران

3

مریم رستمی قطارقویی

ارتش

ایران

4

رضایزدانی

بابل

ایران

5

معصومه کیاروستا

آزاد تهران

ایران

6

لیلا حاجی بکی

آزاد تهران

ایران

7

شبنم موسوی

آزاد تهران

ایران

8

سیده معصومه سیدعلی

آزاد تهران

ایران

9

ملاحت حجت پناهی

آزاد بروجرد

ایران

10

مریم احمدی

آزاد تهران

ایران

11

فاطمه یکتادوست

آزاد تهران

ایران

12

روجا آذرآباد

آزاد تهران

ایران

13

پریسا غفوری

آزاد تهران

ایران

14

ساغر ولی‏خان

ارتش

ایران

15

نرگس اسکندریان

سراسری کاشان

ایران

16

سونیا حاجی زاده

آزاد تهران

ایران

17

فاطمه حسن‏پور

شهید بهشتی

ایران

18

فاطمه علی‏بخشی

سراسری خرم‏آباد

ایران

19

پریناز توکلی

شهیدبهشتی

ایران

20

پریسا حسن‏پور

سراسری گرگان

ایران

21

زهرا جعفری

آزاد تهران

ایران

22

سارا اسکندری

ارتش

ایران

23

سخاوت آهنگ

شیراز

ایران

24

سمیرا سلیمی

آزاد تهران

ایران

25

معصومه دوخائی

سراسری اراک

ایران

26

نسرین پاک‏اندیشه

آزاد تهران

ایران

27

زینب فتاحی

آزاد تهران

ایران

 

«شبانۀ دانشگاه علوم پزشکی تهران نوبت دوم»

شماره

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل (کاردانی)

دانشگاه محل قبولی (کارشناسی)

1

سمیه میرزائی

آزاد تهران

تهران

2

زینب جنیدی

آزاد شاهرود

تهران

3

مهسا علی‏داد ابهری

تهران

تهران

4

هاجر ربیع‏زاده

تهران

تهران

5

نیره دارستانی فراهانی

ایران

تهران

6

شهره جودکی

سراسری سمنان

تهران

7

پریا وزیری

سراسری زنجان

تهران

8

کبری صالحی

ایران

تهران

9

آزاده حسینی

آزاد تهران

تهران

10

سحر کشوری

ایران

تهران

11

اکرم شمس

آزاد تهران

تهران

12

فریده محصل

آزاد تهران

تهران

13

راضیه احمدی

تهران

تهران

14

رقیه بشیری

آزاد تهران

تهران

15

معصومه نجفی سمعی

ایران

تهران

16

زهرا مظاهری تهرانی

ایران

تهران

17

ساناز رسول‏زاده

سراسری قزوین

تهران

18

مهری سادات قریشی

سراسری رشت

تهران

19

مریم ابراهیم

سراسری کرمان

تهران

20

نادیا کریم‏پور

سراسری زنجان

تهران

21

شیرین آقاعلی طاری

تهران

تهران

22

ستاره محمدپور

آزاد تهران

تهران

23

الهام صالحی

آزاد تهران

تهران

24

فرناز حاجی کریم

آزاد تهران

تهران

25

شهناز حجازی

سراسری قزوین

تهران

26

مهری سادات شریف

آزاد بروجرد

تهران

27

الهام آقامحمدی

ایران

تهران

28

زهرا روستاپیشه

ـــ

تهران

29

حامد محمدی

تهران

تهران

 

«دانشگاه‏های علوم پزشکی شهرستان‏ها (روزانه و شبانه)»

شماره

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل (کاردانی)

دانشگاه محل قبولی (کارشناسی)

1

شیوا تمثیلی

تهران

یزد

2

ملیحه عبادی

تهران

یزد

3

زهرا صحافی

یزد

یزد

4

سمیه پورشنبه

آزاد تهران

یزد

5

محمدباقر صادقیان

یزد

یزد

6

ملیحه محرابی

یزد

یزد

7

نیره اعتماد

ایران

یزد

8

مریم صولتی پور

آزاد تهران

یزد

9

الهه احقاقی

آزاد اراک

یزد

10

مهرنوش شریفی‏نژاد

آزاد تهران

یزد

11

فرزانه بیگ‏زاده جلالی

آزاد تهران

یزد

12

حمیده ایمنی

ـــ

یزد

13

سمیه برجی

آزاد تهران

یزد

14

بهاره مهدوی

آزاد اراک

کرمان

15

میترا رضایی

آزاد تهران

کرمان

16

فاطمه حسینی تقوی

آزاد تهران

کرمان

17

زهرا کاشانی خطیب

آزاد تهران

کرمان

18

شیما رسولی

سراسری زنجان

کرمان

19

مینا حاجی غفاری

آزاد تهران

کرمان

20

نسرین پور رمضان

آزاد تهران

تبریز

21

کاظم بدرزاده

آزاد تبریز

تبریز

22

الهام مشایخی

آزاد اراک

تبریز

23

مریم کریمی یزدی

سراسری ارومیه

تبریز

24

فرزانه فرشخواهی

آزاد تبریز

تبریز

25

نگین نجاریان

آزاد اراک

مشهد

26

سارا مرادآبادی

آزاد تهران

مشهد

27

حمیرا شاهسوار

آزاد تهران

مشهد

28

سمیه بازبندی

ـــ

کاشان

29

هدی نامداری مقدم

آزاد تهران

کاشان

30

سمیه محرابی پناه

کاشان

کاشان

31

مهین‏سادات مرتضوی‏فارسانی

کاشان

کاشان

32

الهام عباسی

آزاد تهران

کاشان

33

الهام سادات صادقیان

سراسری کاشان

کاشان

34

ناهید احسنی

ایران

کاشان

35

سمیه شکری

سراسری کاشان

کاشان

36

نرگس مسافری

تهران

کاشان

37

مه‏آرا حشمتی تبار

آزاد تهران

کاشان

38

سیما مهاجرانی

آزاد اراک

ساری

39

شقایق معاوی

سراسری اهواز

اهواز

40

لیلا معین‏زاده

سراسری اهواز

اهواز

41

فرناز محمدنصیری

سراسری اهواز

اهواز

42

لاله نورمند

اهواز

اهواز

43

پگاه کیوانی‏فر

اهواز

اهواز

44

سولماز خندان

اهواز

اهواز

45

حسین روستا

شیراز

شیراز

46

زهرا زارع شهرآبادی

سراسری فسا

شیراز

47

آزاده بندگانی

آزاد تهران

شیراز

48

اعظم طالبی

آزاد قم

شیراز

49

مریم سرمستی نژاد

سراسری بابل

اصفهان

50

نفیسه گلاب

آزاد تهران

زاهدان

51

عاطفه کمالی

آزاد تهران

زاهدان

52

دنیا انوری

ــــ

زاهدان

53

مهری بیات

آزاد تهران

زاهدان

54

زهرا باغانی

آزاد تهران

زاهدان

 

«حشره‏شناسی پزشکی»

شماره

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل (کاردانی)

دانشگاه محل قبولی (کارشناسی)

1

الهه کرمی

آزاد اراک

تهران

2

بهاره نجفی

ــــ

تهران

3

الهه کوهبُر

آزاد تهران

تهران

4

کبری امیری

سراسری ساری

تهران

5

الهه محمدی

آزاد تهران

بندرعباس

6

الناز ابراهیمی خامنه

آزاد تهران

همدان

7

هانیه مظفری

سراسری همدان

اهواز

8

شیما یزدی

اهواز

اهواز