اسامی پذیرفته‏‌شدگان کنکور کاردانی به کارشناسی 87

اسامی پذیرفته‏‌شدگان کنکور کاردانی به کارشناسی 87

اسامی پذیرفتهشدگان مؤسسۀ آموزشی فراز (کلاسهای کنکور کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی دکتر بلبلی) در سال 1387

شماره

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل (کاردانی)

دانشگاه محل قبولی (کارشناسی)

1

معصومه افروغ

آزاد تهران

کرمان

2

سمیرا امیری

آزاد تهران

کاشان

3

مرجان اکبرزاده

آزاد تهران

حشرهشناسی تهران

4

طاهره اسماعیلزاده

آزاد تهران

کاشان

5

گلناز اسفندیاری

ایران

اصفهان

6

نسرین اینانلو

ایران

قزوین

7

فاطمه زهرا اعتضادی

تهران

ایران

8

راهله آردانه

آزاد تهران

قزوین

9

سیما اروئی

شهید بهشتی

شهیدبهشتی

10

شیما آقایی

آزاد تهران

یزد

11

شادی آقا محمد

تهران

کاشان

12

مریم احمدی

آزاد تهران

یزد

13

شیلا امیرملایری

آزاد تهران

گیلان

14

مصطفی انتظاری

اردبیل

بقیه الله

15

کاظم امیری زاد

بابل

کاشان

16

امیرحسین ایزدپناه

شیراز

شهیدبهشتی

17

منیژه آذری

آزاد تهران

سمنان

18

اعظم آرامش

ــ

شهید بهشتی

19

حمیده ایمنی

آزاد تهران

کرمان

20

پوران احمدی

آزاد تهران

اهواز

21

سمانه اکبری

قزوین

کرمان

22

عاطفه بابایی

آزاد شاهرود

یزد

23

زهرا بختیاری

سمنان

شهرکرد

24

رقیه بیگزاده

اردبیل

قزوین

25

آیت باقری

آزاد اراک

کاشان

26

سمانه براتی

سنندج

شیراز

27

طوبی بهارلو

آزاد تهران

قزوین

28

شیرین برسیلی

آزاد تهران

سمنان

29

ندا باصری

ـــ

قزوین

30

امین بیات

لرستان

ایران

31

پرستو پیمانی

ایران

سمنان

32

مریم پارسای

رفسنجان

شهیدبهشتی

33

فاطمه پورقلی

آزادتهران

تبریز

34

مهدی پورلاله جینی

ارتش

بقیه الله

35

محمد پورجم

ـــ

مشهد

36

بهاره پرداختی

بابل

شهیدبهشتی

37

سعیده پیری

ایران

کرمان

38

مهرناز تقیپور

آزاد تهران

زاهدان

39

راضیه توتونچیان

آزاد تهران

کاشان

40

معصومه تراهنی نیا

سمنان

یزد

41

نرگس تراجی

گیلان

قزوین

42

ندا تمیزکار

قزوین

ایران

43

معصومه تقیزاده

آزاد تهران

یزد

44

فهیمه ثلاس مقدم

گیلان

شهرکرد

45

نفیسه جعفری منش

آزاد قم

کاشان

46

اکرم جونی چیان

اهواز

اهواز

47

شقایق جهانشاهی

سمنان

مشهد

48

زهرا جرثقیلیان فرد

قزوین

قزوین

49

فاطمه جعفری

آزاد تهران

تبریز

50

حیدر چگینی

کرمانشاه

قزوین

51

صفورا چهارلنگ

تهران

اهواز

52

یونس حقی

ارتش

بقیهالله

53

زهره حکمتی

شهید بهشتی

تبریز

54

فاطمه سادات حاج سید جوادی

قزوین

تبریز

55

مهدی حیدری

قزوین

سمنان

56

میلاد حاجی قاسم

ایران

سمنان

57

مهدیه سادات حسینی

تهران

ایران

58

سمانه حسین خانی

آزاد تهران

یزد

59

زهرا حسین زاده

آزاد تهران

کرمان

60

سحر خاوری مژده

آزاد تهران

تبریز

61

مرضیه خسروی

ایران

کرمان

62

سهیلا خان محمدی

ارتش

کرمان

63

احسان خانی

ارتش

ساری

64

لیلا خادمی

تهران

مشهد

65

لیلا خسرویان

تهران

یزد

66

فریال دباغ گرجانی

آزاد تهران

ایران

67

لیلا داوودی

بابل

مشهد

68

معصومه داورپناه

تهران

یزد

69

صفا دریس

آزاد تهران

کرمان

70

سعیده داوری

تهران

مشهد

71

ملیحه رفیقی

آزاد تهران

سمنان

72

محبوبه رفیق

اراک

یزد

73

فاطمه رمضانی

گیلان

ایران

74

زهرا رحمتی

قزوین

ایران

75

سارا رزق جوکندری

آزاد تهران

تبریز

76

سودا راست منش

تهران

یزد

77

زینب رحیمی

ایران

شهیدبهشتی

78

نازیلا رحمانی

ــ

یزد

79

ندا رسایی

ایران

کرمان

80

فاطمه رحمان زاده

تهران

شیراز

81

معصومه زارع زاده

آزاد تهران

مازندران

82

سهیلا زینلی

کاشان

ایران

83

زیبا زایری

سمنان

اصفهان

84

مریم زارعی

آزاد تهران

اهواز

85

معصومه سامنی

آزاد تهران

شهرکرد

86

آزاده سیدجودکی

لرستان

تبریز

87

فاطمه سلیمانی

شهیدبهشتی

شهرکرد

88

بهزاد سروری خسروشاهی

ارتش

بقیه الله

89

حسین سلیمانپور

اردبیل

حشرهشناسی بندرعباس

90

فهیمه سیفالهی

آزاد تهران

بقیهالله

91

مریم سنوئی

ارتش

زاهدان

92

الهه سحرخیز

آزاد تهران

کرمان

93

سمیرا صفرپور

آزاد تهران

شهرکرد

94

زهرا سالمی

کاشان

زاهدان

95

ملیحه سلیمانی

ایران

یزد

96

آمنه شیخالاسلامی

بابل

سمنان

97

زهرا شمسی

ارتش

کاشان

98

سعیده شانی

تهران

کاشان

99

مریم شاه خانی

تهران

یزد

100

سمانه شعبانی

آزاد اراک

اهواز

101

ساناز شربتفر

شهید بهشتی

شیراز

102

ملیکا شهیقی

آزاد تهران

سمنان

103

گونا شیلانیان

همدان

کرمانشاه

104

فاطمه شاکری

آزاد تهران

تبریز

105

آذر صیادی

قزوین

کاشان

106

شهلا صادقی

قم

شهرکرد

107

مرضیه صادقیانی

آزاد تهران

شهرکرد

108

مرضیه طاهری

آزاد تهران

کاشان

109

فاطمه سادات طباطبائی

ایران

یزد

110

بهنوش طیبی

تهران

اصفهان

111

الهه طاهرزاده

یزد

اهواز

112

فاطمه سادات عبادی

آزاد تهران

سمنان

113

راهله عبدیلزاده

آزاد تهران

ایران

114

راضیه علیبیگی

تهران

مشهد

115

ثریا عسگری

قزوین

قزوین

116

سیدمصطفی علوی

همدان

کرمان

117

محمود علیدادی

بقیهالله

ایران

118

راضیه عبدالوهابی

قزوین

قزوین

119

فریبا عظیمی

زنجان

ایران

120

زینب علیزاده آخوندی

ایران

اهواز

121

شهلا علیزاده

تهران

یزد

122

آذر عبدی

آزاد تهران

زاهدان

123

شهلا عبدالهی

ارتش

یزد

124

سهیلا عنبرا

ارومیه

شهرکرد

125

فاطمه عابدینی

ارومیه

کرمانشاه

126

اکرم عباسی

ـــ

اهواز

127

زهرا عباسزاده

آزاد تهران

کرمان

128

حسن غفوری

کرمانشاه

تبریز

129

مهشید غلامی مزینان

آزاد تهران

حشرهشناسی تهران

130

طاهره فرجزاده

شهید بهشتی

بقیهالله

131

فاطمه فتوت اسکندری

شهیدبهشتی

ایران

132

سمانه فامیل ساغرچیان

تهران

کاشان

133

کبری فرضی

زنجان

شهیدبهشتی

134

راضیه فراهانی

شهید بهشتی

یزد

135

فاطمه فرخی

ـــ

حشرهشناسی تهران

136

پگاه فرهادی

همدان

ایران

137

فاطمه فرج پور

یزد

مشهد

138

اعظم قاسمی

آزاد تهران

سمنان

139

سیده وحیده قمی

قزوین

سمنان

140

هدیه قالیخانی

ایران

ایران

141

معصومه قادری پور

آزاد شاهرود

اهواز

142

فاطمه سادات قاسمی

تهران

یزد

143

اقدس سادات قریشی

ایران

یزد

144

معصومه قادرپناه

آزاد بروجرد

زاهدان

145

فائزه کریمی

آزاد تهران

کرمان

146

معصومه کامل

زنجان

شهیدبهشتی

147

سمیرا کوثری

ایران

ایران

148

مریم کیوان نیا

قزوین

گیلان

149

شیرین کریمی

شیراز

گیلان

150

فروه کلانتری

ایران

تبریز

151

فائزه کیواننژاد

ـــ

سمنان

152

مریم کرمی

آزاد تهران

اهواز

153

آرزو گوهری

تهران

تبریز

154

سپیده گیاهی

آزاد تهران

قزوین

155

ساناز گودرزی

آزاد تهران

کرمان

156

زهرا گلیپور

بابل

مشهد

157

حنان سادات لاریان

تهران

اصفهان

158

ملیحه محمدی

آزاد تهران

یزد

159

پروین مینائی

شهید بهشتی

کاشان

160

عاطفه مشیری فر

ایران

حشرهشناسی تهران

161

زهرا مرادی

ایران

ایران

162

زهرا محمدی

آزاد تهران

یزد

163

سمانه میرشجاعی

آزاد تهران

حشرهشناسی تهران

164

اعظم میرزاپور

آزاد تهران

شهید بهشتی

165

فائقه معمارراست

تبریز

ایران

166

شیما محمدیان

قزوین

همدان

167

داوود مصیبی

کرمانشاه

قزوین

168

محسن مقدسی

کاشان

گیلان

169

زهرا مهری

آزاد تهران

کرمان

170

اسماء محبتی

کاشان

کرمان

171

زینب ماهرخی

کاشان

قزوین

172

هانیه میرزانعیم

ارتش

قزوین

173

سیما مصاحبی

ـــ

یزد

174

نوشین منتظمی

بابل

کرمان

175

یاسمین محمدی شکیب

آزاد تهران

گیلان

176

مریم معزز

گلستان

یزد

177

سپیده محسنی

تهران

تبریز

178

هدی محمددزاشیبی

آزاد تهران

سمنان

179

الهام مسلمی

آزاد تهران

سمنان

180

مریم مهرهکش حقیقت

آزاد تهران

کاشان

181

مونا مدیری

آزاد بروجرد

شهیدبهشتی

182

مریم مرادی

آزاد بروجرد

اهواز

183

زینب مرادی

تهران

یزد

184

محبوبه محجوب

آزاد تهران

کرمان

185

فائزه ناصری

ایران

اصفهان

186

مونا نیکوصحبت

بابل

کاشان

187

عاطفه نامی

گیلان

شهیدبهشتی

188

فاطمه نعلچگر

شهید بهشتی

بقیهالله

189

سارا ناصری

تهران

شهیدبهشتی

190

زینب نصیری

آزاد تهران

سمنان

191

فاطمه نوروزی

ایران

اهواز

192

مهری نقدعلیپور

آزاد تهران

تبریز

193

فاطمه نوروزی

تهران

تبریز

194

ناهید نظری

آزاد تهران

سمنان

195

لیلا ناصرپور

تهران

شهرکرد

196

راهله ویسبهبهانی

آزاد بروجرد

حشره اهواز

197

سیروس ولیزاده

ارتش

بقیهالله

198

زهرا وکیلی

یزد

زاهدان

199

آزاده هویدا

ایران

کاشان

200

زهره یوسفی

تهران

حشرهشناسی تهران

201

زینب یاری پور

لرستان

ساری

202

مریم قدرتی

ـــ

تهران

203

فرزانه استاجی

آزاد تهران

تهران

204

بهاره حسینی

آزاد تهران

تهران

205

سریرا شهنواز

آزاد تهران

شهیدبهشتی