Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/amoozesh/public_html/templates/mainfanew/functions.php on line 199

باکتری‌شناسی پزشکی

معرفی رشته

میکروبیولوژی (Microbiology) علمی است که درباره میکروارگانیسمهایا جانداران ذره ‌بینی بحث و گفتگو می‌کند. جانداران ذره‌ بینی به کلیه موجوداتی اطلاق می‌شوند که به علت کوچک بودن ابعاد فقط باذره بینیامیکروسکوپ قابل مشاهده هستند.

باکتری‌شناسی دانش مطالعهباکتریو شاخه‌ای از دانشمیکروبیولوژیاست. باکتری‌شناسی شامل‌شناسایی، طبقه بندی و بررسی خصوصیات گونه‌های باکتریایی است..... باکتری‌شناسی پزشکی با هدف مطالعه ساختار باکتری،‌شناسایی، طبقه بندی و بررسی خصوصیات گونه‌های باکتریایی ایجاد شده است.

در این گرایش میکروبهایی که برای انسان بیماری زا هستند و چگونگی فعالیت آنها بررسی می‌شود. البته این گرایش قسمت کوچکی از علم میکروبیولوژی را به خود اختصاص می‌دهد چرا که از میان میکروبهای شناخته شده فقط حدود ۱۷۰ نوع میکروب، بیماری زا هستند و بقیه میکروبهاییکه تاکنون شناخته شده اند، میکروبهایی مفید می‌باشند.

نظر به اینکه باکتری‌ها ساختمان ساده‌ای داشته و می‌توان به آسانی بسیاری از آنها را در شرایط آزمایشگاه کشت داد و تحت کنترل درآورد، میکروب‌شناسان مطالعه وسیعی درباره فرایندهای حیاتی آنها انجام داده‌اند.

در سال‌های اخیر مخصوصا نیمه دوم قرن بیستم ژنتیک باکتریها بسیار شکوفا شده است و پیشرفت‌های زیادی در زمینه مهندسی ژنتیک میکروارگانیسم‌ها صورت گرفته است تا جایی که در 100 سال گذشته میکروب‌شناسان موفق به دریافت چند جایزه نوبل شده‌اند. امروزه رشته میکروبیولوژی نیز با بسیاری از رشته‌های دیگر نظیر ژنتیک، پزشکی، زیست‌شناسی سلولی، انگل‌شناسی، قارچ‌شناسی پزشکی و بیوشیمی ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ یافته است. ولی ماهیت این رشته بدنبال کشف علل و اسباب بیماریهای عفونی جهت درمان و کنترل آنها می‌باشد.
جایگاه شغلی

به طور کلی رشته باکتری پزشکی بازار کار خوبی دارد، به دلیل اینکه کنترل و کاهش عفونتهای بیمارستانی و بخشهای مختلف، یک نیاز اساسی جامعه است. به طور کلی دانش آموخته این رشته می‌تواند در 3 حوزه زیر فعالیت داشته باشد.

خدماتی: دانش آموختگان این رشته با توجه به اینکه با اساس استانداردهای قابل قبول و با تکنیکهای رایج آزمایشگاهی در تشخیص بیماریهای عفونی آشنا هستند، می‌توانند به عنوان مسئول بخش میکروب‌شناسی آزمایشگاه تشخیص طبی و انجام خدماتی در راستای تشخیصی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی نقش مفیدی ایفا نماید.

آموزشی: دانش آموختگان این رشته با توجه با مسلط بودن به مطالب تئوری و عملی مباحث باکتری‌شناسی و تشخیص عوامل عفونی می‌توانند آموزش دروس نظری و عملی برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی و دروس عملی میکروبشناسی تمام مقاطع آموزشی رابر عهده گیرند.

تحقیقاتی: با توجه به اهمیت و نقش بسیار مهم این رشته در سلامت اعضای جامعه، دانش آموختگان این رشته می‌توانند در طرحهای پژوهشی مفید و سازنده مرتبط با رشته همکاری کنند.
وضعیت این رشته در کنکورهای ایران

کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت: این رشته در این کنکور ارائه می‌شود.

کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم: این رشته با عنوان میکروبیولوژی عمومی در این کنکور ارائه می‌شود.

کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد: این رشته با عنوان میکروبیولوژی عمومی در این کنکور ارائه می‌شود.

کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور: این رشته در این کنکور ارائه نمی‌شود.

کنکور دکتری وزارت بهداشت: این رشته در این کنکور ارائه می‌شود.

کنکور دکتری وزارت علوم: این رشته با عنوان میکروبیولوژی عمومی در این کنکور ارائه می‌شود.

کنکور دکتری دانشگاه آزاد: این رشته با عنوان میکروبیولوژی عمومی در این کنکور ارائه می‌شود.

وضعیت رشته در گروه آموزشی دکتر بابک بلبلی: برای دوره کارشناسی ارشد خدمات ارائه می‌شود.
رشته‌های مجاز به شرکت در این رشته (در آزمون ارشد وزارت بهداشت)

کارشناسی میکروب‌شناسی، بیوشیمی، زیست‌شناسی (کلیه گرایشها)، علوم‌آزمایشگاهی، ایمنی‌شناسی، ویروس‌شناسی، انگل‌شناسی پزشکی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دکتری عمومی‌گروه پزشکی، دکتری‌ حرفه‌ای‌ علوم ‌آزمایشگاهی‌ و دکترای حرفه‌ای دامپزشکی‌
دروس امتحانی، منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد

باکتری‌شناسی(5)، قارچ‌شناسی(1)، ویروس‌شناسی(1.5)، ایمنی‌شناسی(1.5)، انگل‌شناسی(1)، زیست‌شناسی سلولی ملکولی(1)، زبان(2)