Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/amoozesh/public_html/templates/mainfanew/functions.php on line 199

نمونه کارنامه قبولی کارشناسی سال 93 موسسه ی آموزشی فراز

فهیمه انصاری غزال تولائی فاطمه جان فروز
رتبه پنج کشوری رتبه چهار کشوری رتبه یک کشوری
رتبه دوشبانه تهران رتبه یک شبانه تهران رتبه یک شبانه تهران

فرهنگ ومعارف اسلامی:65/00

زبان وادبیات فارسی :28/33

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی73/33

انگل شناسی وقارچ شناسی:58/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:73/33

خون شناسی وانتقال خون: 46/66

ایمنی شناسی وسرم شناسی: 71/66

 

فرهنگ ومعارف اسلامی:70/00

زبان وادبیات فارسی: 40/00

زبان خارجی:68/33

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی: 70/00

انگل شناسی وقارچ شناسی: 53/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:75/00

خون شناسی وانتقال خون: 36/66

ایمنی شناسی وسرم شناسی:50/00

فرهنگ ومعارف اسلامی :68/33

زبان وادبیات فارسی :31/66

زبان خارجی: 3/33

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:61/11

انگل شناسی وقارچ شناسی:58/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:73/33

خون شناسی وانتقال خون: 60/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:93/33

میناخدایاری سیده لیلا شفیعی مرضیه سلیمی
رتبه نه کشوری رتبه هشت کشوری رتبه شش کشوری
رتبه شش شبانه تهران رتبه هشت شبانه تهران رتبه سه شبانه تهران

فرهنگ ومعارف اسلامی:76/66

زبان وادبیات فارسی: 31/66

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:60/00

انگل شناسی وقارچ شناسی:41/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:68/33

خون شناسی وانتقال خون:43/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:93/33

 

فرهنگ ومعارف اسلامی:73/33

زبان وادبیات فارسی:6/66-

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:63/33

انگل شناسی وقارچ شناسی:41/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:80/00

خون شناسی وانتقال خون:66/41

ایمنی شناسی وسرم شناسی:100/00

فرهنگ ومعارف اسلامی:68/33

زبان وادبیات فارسی: 48/33

زبان خارجی: 10/00

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی: 64/44

انگل شناسی وقارچ شناسی: 48/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:73/33

خون شناسی وانتقال خون: 45/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:75/00


زینب پورصفوی فاطمه یادگاری شهره عظیم نژاد
رتبه شانزده کشوری رتبه دوازده کشوری رتبه ده کشوری
رتبه یازده شبانه تهران رتبه دوازده شبانه تهران رتبه نه شهید بهشتی

فرهنگ ومعارف اسلامی:66/66

زبان وادبیات فارسی :48/33

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:57/77

انگل شناسی وقارچ شناسی:48/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:66/66

خون شناسی وانتقال خون:38/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:70/00

 

فرهنگ ومعارف اسلامی:68/33

زبان وادبیات فارسی:18/33

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:67/77

انگل شناسی وقارچ شناسی:46/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:71/66

خون شناسی وانتقال خون: 40/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:78/33

فرهنگ ومعارف اسلامی :35/00

زبان وادبیات فارسی : 26/66

زبان خارجی: سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی: 61/11

انگل شناسی وقارچ شناسی: 51/66

باکتری شناسی وویروس شناسی 76/66

خون شناسی وانتقال خون:45/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:93/33

اسماء الهی فرد شیواحیدری پور صادق شمسی نیا
رتبه سی ودوکشوری رتبه بیست کشوری رتبه هجده کشوری
رتبه هفده شبانه تهران رتبه بیست ایران رتبه یک بقیه الله

فرهنگ ومعارف اسلامی:61/66

زبان وادبیات فارسی: 33/33

زبان خارجی:5/00

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:38/88

انگل شناسی وقارچ شناسی:40/00

باکتری شناسی وویروس شناسی:66/66

خون شناسی وانتقال خون:35/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:61/66

 

فرهنگ ومعارف اسلامی:81/66

زبان وادبیات فارسی:33/33

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:60/00

انگل شناسی وقارچ شناسی:31/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:70/00

خون شناسی وانتقال خون:30/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:70/00

فرهنگ ومعارف اسلامی:41/66

زبان وادبیات فارسی: 25/00

زبان خارجی: سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:35/55

انگل شناسی وقارچ شناسی:45/00

باکتری شناسی وویروس شناسی:68/33

خون شناسی وانتقال خون:58/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:73/33

سعیده فرهادیان مژده ساعی پور زهرا دمیرچی
رتبه شصت وشش کشوری رتبه شصت وچهارکشوری رتبه سی وچهارکشوری
رتبه چهار شبانه تهران رتبه شصت وسه ایران رتبه هجده شبانه تهران

فرهنگ ومعارف اسلامی:60/00  

زبان وادبیات فارسی :18/33  

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:48/88

انگل شناسی وقارچ شناسی:31/66  

باکتری شناسی وویروس شناسی:35/00  

خون شناسی وانتقال خون:31/66  

ایمنی شناسی وسرم شناسی:56/66

 

فرهنگ ومعارف اسلامی:43/33

زبان وادبیات فارسی:23/33

زبان خارجی:63/33

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:47/77

انگل شناسی وقارچ شناسی:31/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:25/00

خون شناسی وانتقال خون:26/66  

ایمنی شناسی وسرم شناسی:50/00

فرهنگ ومعارف اسلامی :63/33

زبان وادبیات فارسی : 38/33

زبان خارجی: سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:57/77

انگل شناسی وقارچ شناسی:36/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:56/66

خون شناسی وانتقال خون:18/33  

ایمنی شناسی وسرم شناسی:60/00

   
مونا پورسعید ابراهیم قربانزاده کیوانی  
رتبه صد وسی وسه کشوری رتبه هشتادوسه کشوری  
رتبه هفت شبانه تهران رتبه سی ونه شبانه تهران  

فرهنگ ومعارف اسلامی:66/66

زبان وادبیات فارسی:21/66

زبان خارجی:66/66

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:20/00

انگل شناسی وقارچ شناسی:26/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:16/66  

خون شناسی وانتقال خون:23/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:40/00

فرهنگ ومعارف اسلامی:33/33

زبان وادبیات فارسی:33/33  

زبان خارجی: سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:37/77

انگل شناسی وقارچ شناسی:26/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:46/66  

خون شناسی وانتقال خون:48/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:33/33